kapitanclean.pl

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej.

Administratorem Strony Internetowej jest właściciel Witryny internetowej https://kapitanclean.pl

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

– Witryna internetowa https://kapitanclean.pl, zwana dalej Blogiem lub Stroną Internetową

– Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Strony Internetowej

– Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Strony Internetowej

– Usługa sprzątania – Usługi w zakresie utrzymania czystości świadczone przez Kapitan Clean

– Rezerwacja zamówienia lub zlecenie sprzątania – Zestaw usług sprzątania wybranych przez Użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem formularzy na Stronie Internetowej, poczty elektronicznej, telefonicznie, lub za pośrednictwem aplikacji Messenger. Rezerwacja zamówienia jest realizowana przez Użytkownika poprzez funkcjonalność Portalu m.in. wypełniając formularz kontaktowy. Dokonując rezerwacji zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na kontakt w celu przedstawienia oferty cenowej interesujących go usług sprzątania.
Za pośrednictwem strony internetowej nie dochodzi do świadczenia usług ani sprzedaży – ma ona charakter informacyjny, pozwalający na zapoznanie się z ofertą. Wszelkie dane, ceny i opisy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

– Przyjęcie zamówienia – potwierdzenie przyjęcia rezerwacji zamówienia Użytkownika. Zamówienie przyjmowane jest przez Właściciela Portalu poprzez wysłanie powiadomienia
do Użytkownika za pośrednictwem powiadomienia SMS/e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny
z Użytkownikiem na podany przez niego numer telefonu kontaktowego.

– Rezerwacja zamówienia przez Użytkownika nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej usługi. Rezerwacja zamówienia nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Kapitan Clean. W momencie przyjmowania zamówienia przez Właściciela Portalu Użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje w zakresie interesujących go usług i podejmuje decyzję co do akceptacji przez niego warunków wykonania usług sprzątania, w szczególności terminu, zakresu prac i ceny.

– Cena – Cena usługi sprzątania. Ceny podane na Stronie Internetowej to ceny minimalne,
które mogą ulec zmianie w zależności m.in. od ilości pomieszczeń sprzątanej nieruchomości.

– Oferta – Wykaz i opis usług sprzątania świadczonych przez Kapitan Clean, określenie rodzaju usług sprzątania. Oferta znajdująca się na Stronie Internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Usługi świadczone przez Stronę Internetową

Witryna świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej następujące usługi:

umożliwianie rezerwacji zamówienia usług sprzątania znajdujących się w ofercie widniejącej na Stronie Internetowej

udzielanie Użytkownikom informacji o usługach dostępnych na Stronie Internetowej

dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną

zamieszczanie komentarzy oraz innych treści,

zapoznanie się z komentarzami i ocenami zamieszczonymi przez innych Użytkowników

inne usługi wchodzące w skład funkcjonalności Serwisu, w trybie online.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu Internetowego jest wymagane:

a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML),

c) posiadanie konta pocztowego e-mail

Serwis Internetowy nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

Rezygnacja z rezerwacji

Użytkownik może zrezygnować z rezerwacji usługi i kontaktu zwrotnego w celu przedstawienia szczegółów oferty. W tym celu należy przesłać informację na adres e-mail kontakt@kapitanclean.pl

Postanowienia końcowe

Wszystkie treści widniejące na Stronie Internetowej, nazwa Strony Internetowej, układ
i kompozycja, zastosowane na niej elementy i rozwiązania graficzne, oprogramowanie, i inne oferowane usługi oraz bazy danych, podlegają ochronie prawnej.

Kapitan Clean nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.

Moderatorzy Bloga zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów w Blogu, jeżeli naruszają one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.

Zawartość Bloga podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody właściciela Bloga jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na Blogu może stanowić naruszenie praw autorskich.

W trakcie korzystania ze Strony Internetowej w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Strony Internetowej wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Strony Internetowej, dostosowania zawartości Bloga do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkownika oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem ze Strony Internetowej.

Na Stronie Internetowej mogą być wyświetlane reklamy pochodzące z serwisów zewnętrznych, co wiąże się z wykorzystaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub właściwych elementów oprogramowania, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Przy korzystaniu ze Strony Internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Administrator Strony Internetowej dokłada wszelkich starań, aby Blog był wolny od złośliwego oprogramowania, niemniej nie ponosi on odpowiedzialności za skutki korzystania z Bloga, powstałe w systemie teleinformatycznym użytkownika, w tym w infrastrukturze technicznej i danych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Blogu.

Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Bloga oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: biuro @ kapitanclean.pl

Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Blogu.
W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne.

Administrator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu,
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Użytkownik proszony jest o kontakt za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro @ kapitanclean.pl